POLITYKA PRYWATNOŚCI
16743
page-template-default,page,page-id-16743,bridge-core-2.4.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-23.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Do spraw związanych z ochroną danych osobowych podchodzimy bardzo poważnie i chcielibyśmy zapewnić, że Państwa prywatność jest chroniona w każdym momencie, kiedy korzystają Państwo z naszych ofert. W poniższej deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych chcielibyśmy wyjaśnić w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane.

 

1. Zbieranie danych

Aby poprawić to co oferujemy Państwu na naszej stronie zapisujemy pewne dane, bez powiązania z konkretną osobą. Za każdym razem, gdy zażądacie Państwo plików dane z naszej strony, następujące dane dostępowe są automatycznie zapisywane:

Zestaw danych składa się z:
strony, z której przyszło żądanie, nazwy pliku, daty i godziny żądania, wielkości przesłanych danych, statusu dostępu (tzn. czy dane zostały przesłane czy nie zostały znalezione itp.) typu i wersji użytej przeglądarki, zainstalowanego systemu operacyjnego oraz rozdzielczości przesłanych zestawów danych.

Dane te są analizowane dla wewntętrznych potrzeb statystycznych i w celu zarządzania stroną internetową: informacja ani jej fragmenty nie są przekazywane podmiotom trzecim, Dane anonimowe są przechowywane oddzielnie od zestawów danych osobowych i nigdy nie będą połączone z Państwa danymi osobowymi, co uniemożliwia wyciąganie jakichkolwiek wniosków dotyczących konkretnej osoby.

Zbieramy dane osobowe jedynie wtedy, gdy udostępnicie je nam Państwo dobrowolnie. W związku z Państwa zapytaniami następujące dane osobowe będą w szczególności zbierane: imię i nazwisko, adres email, a jeżeli jest to konieczne adres i/lub numer telefonu.

 

2. Przechowywanie danych

Dane osobowe, które otrzymujemy od Państwa (tytuł, imię i nazwisko, adres email, jeżeli to konieczne adres i/lub numer telefonu) będą zapisane w sposób zgodny z prawem i w zgodzie z zapisami Niemieclkiej Ustawy Federalnej o Ochronie Danych oraz Ustawy o Telemediach (Bundesdatenschutzgesetz i Telemediengesetz). Państwa dane są oczywiście traktowane poufnie.

 

3. Wykorzystanie danych

Żadne dane osobowe nie będą wykorzystywane bez Państwa wyraźnej zgody. Jednakże obsługa loterii może wymagać przekazania Państwa danych adresowych do naszych współpracujących partnerów (np. firm wysyłkowych). Są oni zobowiązani traktować Państwa dane poufnie i używać ich wyłącznie do obsługi loterii lub innych akcji. Dane osobowe naszych klientów nie będą przekazywane podmiotom trzecim w żadnach innych przypadkach. Jednakże jesteśmy uprawnieni w pojedynczych przypadkach do przekazywania Państwa danych uprawnionym władzom jeśli zażądają ich od nas w zwązku z wykonywaniem ich ustawowych zadań (np. śledztwa w sprawach kryminalnych)

Nie będziemy wykorzystawać zgromadzonych danych dla celów reklamowych, badania rynku lub badania opinii bez Państwa zgody.

 

4. Cookies

Nasza strony wykorzystuje pliki cookies. Cookies to pliki tekstowe, które Państwa przeglądarka zapisuje na Państwa komputerze. Gdy otwieracie Państwo ponownie daną stronę cookies umożliwiają stronie internetowej rozpoznanie Państwa komputera. Efektem tego jest to, że dane które wprowadzili Państwo wcześniej zostaną uzupełnione np. w nowym formularzu zamówienia.e Głównie używamy cookies, które są automatycznie usuwane z Państwa dysku twardego po zakmnięciu przeglądarki (tzw. session cookies).

W każdej chwili mogą Państwo zmienić sposób w jaki pliki cookies są zapisywane w ustawieniach Państwa przeglądarki, wybierając funkcję „Nie akceptuj cookies”. Proszę wziąć pod uwagę, że robiąc to zapewne nie będziecie Państwo mogli korzystać z pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej.

 

5. Informacja, usuwanie

W każdej chwili możecie Państwo zażądać bezpłatnie informacji o przechowywanych Państwa danych,  a jeżeli jest to konieczne to macie Państow prawo do poprawiania tych danych, zablokowania ich lub usunięcia. Jeżeli usunięcie danych nie jest możliwe że wszględów ustawowych lub w związku z zobowiązaniami kontraktowymi, zablokujemy Państwa dane.

Na żądanie udostępnimy Państwu bezpłatnie pełną informację o danych zgromadzonych na Państwa temat, poprawimy je, zablokujemy lub usuniemy Państwa dane oraz odpowiemy na PAństwa pytania dotyczące zbierania, przechowywania i wykorzystywania tych danych w dowolnym czasie. Proszę skontaktować się z kompetentnym podmiotem przetwarzającym dane podanym poniżej:

Firma: JK-International GmbH
Adres: Köhlershohner Straße 53578 Windhagen
email: datenschutz@jk-group.net

 

6. Newsletter

Mają Państwo na naszej stronie możliwość zarejestrowania się do otrzymywania naszego biuletynu Newsletter. Dane podane w podczas rejestracji do newslettera będą wykorzystywane jedynie w celu wysłania newslettera o ile nie wyrażą Państwo zgody na dalsze wykorzystywanie. Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera w każdej chwili poprzez opcję Wyrejestruj w newsletterze.

 

7. Bezpieczeństwo danych

Ponieważ bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas ważne, zabezpieczamy naszą stronę internetową i inne systemy środkami technicznymi i organizacyjnymi przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją i przekazywaniem Państwa danych przez nieupoważnione osoby.  Pomimo regularnych kontroli niemożliwe jest zabezpieczenie się przed każdym ryzykiem.

 

 7a. Facebook

Ta strona internetowa wykorzystuje wtyczki społecznościowe (social plugins) sieci społecznościowej Facebook, której operatorem jest Facebook, Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Wtyczki te oznakowane są logiem Facebooka lub dopiskiem  “social plugin from Facebook” albo “Facebook social plugin”. Mogą Państwo znaleźć przegląd wtyczek Facebooka i opis jak wyglądają tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins

Jeśli odwiedzą Państwo stronę na naszej stronie internetowej która ma taką wtyczkę, Państwa przeglądarka ustanowi bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki zostanie przesłana bezpośrednio do Państwa przeglądarki z Google i zintegrowane przez nich na stronie.

Poprzez integrację wtyczek Facebook otrzymuje informacje, że Państwa przeglądarka odwiedziła odpowiednią stronę na naszej stronie internetowej, nawet jeżeli nie posiadają Państwo konta na Facebooku, nie są Państwo aktualnie zalogowani do Facebooka.  Ta informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przesyłana bezpośrednio przez Państwa przeglądarkę na serwer Facebooka w USA i tam zapisana.

Jeżeli są Państwo zalogowani do Facebooka, Facebook może bezpośrednio skojarzyć Państwa wizytę na naszej stronie z Państwa kontem na Facebooku. Jeżeli wejdą Państwo w interakcję z pluginem, np. poprzez kliknięcie na przycisk „Like” lub pozostawienie komentarza, odpowiednia informacja będzie przesłana bezpośrednio przez Państwa przeglądarkę na serwer Facebooka i tam zapisana. Informacja ta jest także publikowana aa Facebooku i wyświetlana Państwa znajomym na Facebooku.

Facebook może wykorzystywać te informacje do celów reklamowych, badania rynku i tworzenia stron Facebooka bazując na potrzebach. W tym zakresie Facebook tworzy profile korzystania, zainteresowań i relacji, np. w celu analizy Państwa korzystania z naszej strony w związku z reklamami, które zostaną Państwu wyświetlone na Facebooku, informowaniem innych użytkowników Facebooka o Państwa aktywności na naszej stronie oraz w celu zapewnienia dodatkowach usług powiązanych z korzystaniem z Facebooka.

Jeżeli nie chcą Państwo aby Facebook bezpośrednio kojarzył dane zebrane za pośrednictwem naszej strony z Państwa kontem na Facebooku muszą Państow wylogować się z Facebooka przed odwidzeniem naszej strony internetowej.

Cel i zakres zbierania danych oraz ich dalsze ich przetwarzanie i wykorzystanie przez Facebooka a także Państwa prawa i opcje ustawień w tym zakresie dla ochrony Państwa prywatności możny znaleźć w informacjach o ochronie danych przez Facebooka na stronie: http://www.facebook.com/policy.php.

 

7b. Instagram

Wtyczki (plugins) sieci społecznościowej Instagram są osadzone na naszej stronie głównej.
Dodatkowe informacje o deklaracji ochrony danych Instagram dostępne są tutaj: http://instagram.com/about/legal/privacy/

 

7d. Vimeo

Wtyczki (plugins) sieci społecznościowej Vimeo są osadzone na naszej stronie głównej.
Dodatkowe informacje o deklaracji ochrony danych Vimeo dostępne są tutaj: https://vimeo.com/privacy

 

7e. Google/Youtube

Wtyczki (plugins) sieci społecznościowej Google/Youtube są osadzone na naszej stronie głównej.
Dodatkowe informacje o deklaracji ochrony danych Google/Youtube dostępne są tutaj: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

7f. Google Maps

Nasza strona internetowa używa produktu Google Maps firmy Google Inc. Korzystając z naszej strony wyrażają Państwo zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych automatycznie zbieranych przez Google Inc., jego przedstawicieli i podmioty trzecie. Warunki korzystania z Google Maps można znaleźć tutaj: „Google Maps Terms of Use”.

 

7g. Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę internetową firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z tzw. „cookies”, plików tekstowych które są zapisywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę Państwa korzsytania z naszej strony. Informacja wygenerowana przez cookie jest generalnie przesyłana na serwer Google w USA i tam zapisana. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie, Państwa adres zostanie najpierw skrócony przez Google w ramach państw Unii Europejskiej lub innych krajów członków Europejskiej Strefy Ekonomicznej.

Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwery  Google w USA i tam skracany. W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje aby przeanalizować Państwa korzystanie z tej strony i przygotować raporty o aktywnościach na stronie oraz aby dostarczyć dodatkowe usługi na rzecz operatora tej strony internetowej  w związku z korzystaniem z tej strony oraz z internetu. Państwa adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi z Google.

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookies poprzez zmianę odpowiednich ustawień w programie Państwa przeglądarki, jednakże chcielibyśmy Państwa poinformować, że po dokonaniu tego może nie być możliwe korzystanie w pełni ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.  Mogą Państwo także zapobiec plikom cookie i zbieraniu przez Googlewygenerowanych przez nie danych związanych z korzystaniem z tej strony (włącznie z Państwa adresem IP), a także zapobiec przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez ściągnięcie i zainstalowanie wtyczki dostępnej pod poniższym linkiem:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

7h. Piwik

Wykorzystanie Piwik

Ta strona internetowa wykorzystuje Piwik, oprogramowanie open source, które zbiera i zapisuje dane. Informacje te są wykorzystywane w celach marketingowych i optymalizacyjnych. Piwik tworzy z tych danych profile użytkowników z pseudonimem. W tym celu program zapisuje pliki cookies (pliki tekstowe) na Państwa komputerze, dzięki którym możliwe jest analizowanie korzystania przez Państwa z naszej strony. Państwa adres IP jest natychmiast anonimizowany po przetworzeniu informacji i przed zapisem danych. Dane są przechowywane na serwerze dostawcy usługi w Niemczech.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo aby Piwik zapisywał pliki cookies, mogą Państwo zapobiec instalacji cookies poprzez ustawienia Państwa przeglądarki (więcej informacji dostępne w zakładce Pomocy przeglądarki). W takim przypadku możliwe jest że nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

 

8. Inspektor ochrony danych osobowych

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, możecie Państwo zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych osobowych a on pomoże Państwu w kwestii pytań, wniosków i skarg:

Herr Uwe Breunig
JK-Holding GmbH
Zilzkreuz 4 – 8
53604 Bad Honnef

Telefon: +49 2224818-442
E-Mail: datenschutz@de.jk-group.net

 

9. Uzupełnienia informacji o ochronie danych

Zastrzegamy sobie prawo do uzupełniania tej deklaracji o ochronie danych w każdym momencie w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Aktualny stan kwiecień 2018.